Välkommen till Sävelångens BVC

Vi vill erbjuda ett modernt BVC med service på dina (och ditt barns!) villkor. På vår BVC-mottagning kan du och ditt barn få hjälp med det mesta.

Vi svarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa och ger råd om allt som rör ditt barns utveckling. Om ditt barn blir sjukt och är under ett år kan du kontakta barnavårdscentralen för råd om vart du ska vända dig. Är ditt barn över ett år ska du vända dig till vårdcentralen.

Som nybliven förälder får du hjälp i samband med förlossningen att ta kontakt med barnavårdscentralen. Förlossningskliniken skickar ett så kallat förlossningsmeddelande till den barnavårdscentral du valt eller, om du inte valt, till den som ligger närmast.

Om du inte valt barnavårdscentral i samband med dina besök på mödravårdscentralen kan du skicka eller lämna en daterad och undertecknad vårdvalsblankett till den barnavårdscentral du önskar. I vilket fall är det bra om någon av föräldrarna själv så fort som möjligt ringer till barnavårdscentralen och meddelar att de fått barn. Du kommer att få erbjudande om att få hembesök av oss när du kommit hem från förlossningen för att se att allt är bra, ge stöd och informera om barnhälsovården. Detta besök görs på dina villkor och bara om du vill, det är du som bestämmer.

Vi kan också göra hembesök när ett adoptivbarn nyligen anlänt till sin familj eller när ett barn är nyinflyttat.

Ditt stöd

Du väljer själv om du vill ha kontakt med barnhälsovården. De förebyggande insatser som barnhälsovården erbjuder ska vara ett stöd för föräldrarna när det gäller deras barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. De ska också vara ett stöd för dig som förälder.

Barnavårdscentralen ska också uppmärksamma och tala om risker i och omkring barnets hem, samt hjälpa till att tidigt upptäcka och hjälpa barn som riskerar att fara illa.

Vad man gör på BVC

BVC följer barnen från födsel till skolstart enligt det svenska barnhälsovårdsprogrammet. Med jämna mellanrum kontrolleras hur barnet växer och utvecklas, man arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem samt sjukdomar. Under den första månaden bör barnet vägas varje eller varannan vecka, upp till fyra månader bör barnet vägas en gång i månaden och därefter varannan månad upp till ett års ålder.

Barnet vaccineras på barnavårdscentralen och har du frågor kring detta finns möjlighet att diskutera med en sjuksköterska eller läkare.

På barnavårdscentralen kan du själv få råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör ditt barns hälsa.

Mår du psykiskt dåligt efter förlossningen kan du få samtalsstöd på barnavårdscentralen. Om det behövs kan du även få en remiss till den psykiatriska öppenvården.

Barnavårdscentralen ordnar också föräldragrupper.

Vad kostar det?

Alla besök hos på barnavårdscentralen är gratis.

 

Öppettider

Till oss får du komma så ofta du vill. Ring för tidsbeställning.

Telefon  0322-22 98 20, Maria TH.

Telefon  0322-22 98 20, Sylwia.

Telefon  0322 – 22 98 20, Elina och Maria L.