I oktober flyttar vi till Stadsskogen

Vi fortsätter med en begränsad verksamhet i Ingared efter flytten till Stadsskogen i oktober 2017. Ingaredsmottagningen kommer vara öppen några dagar per vecka för bokade besök till läkare, distriktssköterska och BVC. Vi återkommer med mer information.

Sedan vi startade verksamheten i samband med vårdvalet i Västra Götalandsregionen för snart 7 år sedan har vi en konstant ökning av antalet listade patienter. Vi ansvarar nu för 5300 invånares primärvård. TACK för ert förtroende! Befintlig lokal räcker inte längre till, någon möjlighet att tacka nej till nya patienter tillåts inte. Under några års tid har vi undersökt möjligheten till större lokal i Ingareds-området, men inte lyckats hitta en lösning. För att bibehålla god service till våra befintliga och nya patienter har vi nyligen beslutat om flytt till större, nybyggda lokaler i Stadsskogen, kvarteret Kristallen, Rubingatan 1, Alingsås.

Vad kommer detta innebära för dig som patient?

Vår förhoppning och strävan är att det ska innebära en förbättring. För en del blir resvägen längre, för en del kortare. Det blir närmare till apotek. Vårt koncept med Drop in mottagning fortsätter i oförändrad omfattning. Personalgruppen flyttar med. Lokalen anpassas efter vår verksamhet för att skapa ökad trivsel för dig som patient och bättre arbetsmiljö för personalen. Någon omlistning behövs inte om du vill fortsätta vara vår patient.

Vi ser fram emot att från hösten 2017 möta er i Stadsskogen!

Eva Öhrvall / Dag Simonsson
Verksamhetschef VD samt bitr verksamhetschef